Mindfulness therapie vermindert de symptomen van een depressie

Zoals u op de homepage kon lezen, kampen ongeveer 850.000 mensen in Nederland met een vorm van depressie. Zestien procent van de bevolking kampt tenminste één maal in het leven met een depressieve periode. Na iedere depressieve episode neemt de kans op een terugval toe. Bij terugkerende depressies worden meestal antidepressiva voorgeschreven (zie hulp bij depressie), maar deze behandeling heeft bijwerkingen en de kern van het probleem wordt hiermee niet aangepakt. Hierdoor is het voorschrijven van medicatie vaak niet ideaal.

Een andere mogelijkheid is een op mindfulness gebaseerde cognitieve psychotherapie (MBCT). MBCT (voluit Mindfulness Based Cognitieve Therapie)  is een training die elementen van meditatietechnieken combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. In de training leren cliënten om nare gedachten en gevoelens te accepteren zoals ze zijn. In dit onderzoek verdeelden de onderzoekers ruim tweehonderd patiënten in twee vergelijkbare groepen. De controlegroep kwam op de wachtlijst voor MBCT en kreeg ondertussen een gewone behandeling, bijvoorbeeld antidepressiva. De andere groep kreeg zowel een gewone behandeling als mindfulness training.

Alle patiënten waren minstens drie maal depressief geweest. In beide groepen zaten zowel mensen die tijdens de behandeling een depressie hadden, als mensen die tijdens de behandeling niet depressief waren. Na afloop van de training hadden de patiënten in de mindfulnessgroep significant minder depressieve symptomen dan die in de controlegroep. Ze piekerden ook minder en hadden minder last van malende gedachten dan de controlegroep.

Gepubliceerd op: 12-10-2011