Onderzoek: ‘Online therapie helpt bij behandeling depressie’

Online therapie werkt bij de behandeling van depressieve klachten, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente (UT). Onderzoekster Wendy Pots vergeleek drie groepen clienten. Een groep stond op een wachtlijst voor hulp, een groep kreeg online therapie en een groep kreeg online therapie op basis van schrijfopdrachten.

De onderzochte vorm van online therapie is gebaseerd op ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en mindfulness. Deze therapievormen horen bij de stroming positieve psychologie die gericht is op het vergroten van zelfvertrouwen, veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. Online therapie is een stuk goedkoper dan reguliere face to face therapie wat een fikse besparing voor de geestelijke gezondheidszorg zou kunnen opleveren.

Aan het onderzoek deden voornamelijk hoger opgeleide vrouwen mee. Pots: ‘Dat zien we eigenlijk altijd met webtherapieën. Blijkbaar is dat de groep die zich tot deze therapievorm aangetrokken voelt.’ Uit het onderzoek kwam naar voren dat na 6 maanden de online therapie gebaseerd op ACT het meeste effect had. De resultaten geven aan dat online therapie werkt voor mensen met milde of gematige depressieve klachten.

Pim Cuijpers, hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam reageert op het onderzoek. Hij noemt de uitkomst weinig verrassend en geeft aan dat alle therapieën die onderzocht worden werken, de een niet beter dan de ander. Ook de therapievorm dat wordt aangeboden blijkt weinig uit te maken, geeft hij aan.

Deze reactie doet niks af aan het feit dat online therapie een goed alternatief kan zijn voor mensen met milde tot gematigde depressieve klachten, vindt Pots. ‘Ik denk dat het vooral belangrijk is om mensen de keuze te bieden. U kunt wachten tot uw klachten vanzelf verdwijnen, maar met deze therapie kunt u sneller van uw klachten afkomen. Op de korte termijn werkt het zelfs beter dan bijvoorbeeld een interventie met schrijven over de emoties. Het zou mooi zijn als dit op termijn depressies kan voorkomen of de druk op de ggz kan verlichten.’