Onderzoek: ‘Huisartsen leveren goede zorg bij depressie’

Huisartsen bieden patiënten met depressieve klachten over het algemeen zorg die in overeenstemming is met geldende richtlijnen. Zij schrijven niet klakkeloos antidepressiva voor, zoals in de media en sommige wetenschappelijke onderzoeken wordt gesuggereerd. Dit werd aangetoond door de afgelopen maandag gepromoveerde onderzoeker Ellen Piek (UMCG)

De huisarts herkent ruim tweederde van de depressieve patiënten, zo stelt Piek vast. De huisartsen herkennen depressiviteit het beste bij patiënten die hun psychische problemen met de huisarts bespreken, patiënten die meer depressieve symptomen hebben, en patiënten die niet alleen een depressie hebben maar ook een angststoornis. Het atypische symptoom toegenomen eetlust leidt tot slechtere herkenning.

Doorverwijzen
Van de depressieve patiënten wordt 58% doorverwezen voor psychologische of psychiatrische zorg. Huisartsen houden hierbij de aanbevelingen voor verwijzing uit de richtlijn in het oog, concludeert Piek. Patiënten met voorkeur voor psychotherapie, met chronische depressie of suïcidale neigingen worden vaker verwezen.

Voorschrijven
Verder blijkt dat huisartsen antidepressiva volgens de richtlijn voorschrijven. Bij 5,4% van de antidepressiva-gebruikers bleek echter sprake van overbehandeling. Meer dan de helft van deze ‘overbehandelde’ patiënten was met een goede reden gestart, maar te lang doorbehandeld. Piek vraagt daarom meer aandacht te hebben voor het tijdig identificeren van patiënten die geen antidepressiva meer nodig hebben. Tevens wijst zij huisartsen erop dat hun patiënten de neiging kunnen hebben om te lang hun antidepressiva te gebruiken.

Piek kwam tot haar promotieonderzoek doordat de media de laatste jaren veel aandacht hebben besteed aan de behandeling van depressie en het gebruik van antidepressiva zijn. “Vaak werd geconcludeerd dat te veel antidepressiva worden voorgeschreven, vooral door huisartsen. Dit onderzoek laat zien dat het tegendeel waar is, slechts weinig antidepressiva worden onterecht voorgeschreven en ook op andere gebieden van depressiebehandeling doet de huisarts het goed”, aldus Piek.

bron: www.ggznieuws.nl