Depressiviteit kan met zelfhulp verholpen worden

Volgens het fonds Psychische Gezondheid is het volgen van een online cursus of het lezen van een zelfhulpboek een laagdrempelige manier om van depressieve klachten af te komen. Ondanks dat voor beide methoden geldt dat er wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken, heeft slechts 18% van de Nederlanders vertrouwen in deze methode.

Dit komt naar voren uit een onderzoek van het fonds onder iets meer dan 1000 Nederlands, waarbij werd gekeken naar misverstanden over depressie. Onderzoek naar depressie is belangrijk blijkt wel uit deze feiten:

  • Jaarlijks krijgt 5% van de Nederlandse bevolking een depressie
  • Depressies veroorzaken 8% van het ziekteverzuim
  • Depressie is hiermee de grootste oorzaak van ziektemeldingen onder de Nederlandse beroepsbevolking
  • Depressies zijn goed voor een economische schadepost van 1,5 miljard euro per jaar

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders denken dat depressie vaker voorkomt dan in werkelijkheid het geval is (18% tegenover 5%) en dat de kansen op herstel zonder behandeling worden onderschat. Het is namelijk zo dat onafhankelijk van behandeling de helft van de depressies na 3 maanden weer over is. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen denken dat een depressie met behandeling na 10 maanden voorbij is en zonder behandeling na 20 maanden. Mensen denken hiernaast dat een depressie niet te genezen is, terwijl een mogelijke terugval eigenlijk een groter probleem is.

Volgens het Fonds Psychische Gezondheid overschatten veel mensen de mogelijkheden die een behandeling biedt en onderschatten ze dan weer hun eigen mogelijkheden, zoals het lezen van een zelfhulpboek. Waar nodig is het natuurlijk wel de bedoeling dat mensen professionele hulp zoeken en zich laten behandelen, benadrukt het fonds.