Hulp Bij Depressie

Een depressie is vaak goed te behandelen; het grootste deel van de behandelingen bij depressie heeft dan ook een gunstig effect. Voor behandeling moet wel de stap naar een hulpverlener worden gezet. Dit begint in principe bij de huisarts. De huisarts heeft vaker patiënten met last van depressies en kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Maar eerst wordt er door de huisarts gekeken wat er precies aan de hand is en of er sprake is van een depressie. Welke behandeling vervolgens voor jou geschikt is, hangt af van het soort depressie dat je hebt. Maar ook je persoonlijkheid heeft te maken met wat voor soort behandeling het best zal werken bij jouw depressie.

Cognitieve gedragstherapie
Een veel gebruikte vorm van therapie bij een depressie is cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt gekeken naar de wisselwerking tussen gevoelens, gedachten en gedrag. Je gedachten beïnvloeden je gevoelens en je gedrag. Door bewustwording van je gedachten kun je leren op een positieve manier je gevoelens en je gedrag te beïnvloeden.

CGT is ontwikkeld door de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck in de jaren zestig van de 20e eeuw. Beck ging ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens bezorgen en daardoor een bepaald gedragspatroon, maar de gekleurde bril waardoor hij de dingen ziet. Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen, en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag verandert. Beck heeft een hele lijst van denkfouten samengesteld, die een depressie zouden kunnen veroorzaken en in stand houden. CGT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Om deze reden is het een therapie die zeer geschikt is voor online therapie.

Online therapie
Online therapie is zeer sterk in opkomst en uit onderzoek is gebleken dat het net zo effectief als reguliere therapie sessies. Bovendien kan bij online therapie de patient in zijn eigen omgeving en in zijn eigen tijd aan zijn problemen werken. Bij de reguliere gezondheidszorg zijn er vaak lange wachtlijsten. Een voordeel van online therapie is dat deze wachtlijst over het algemeen minimaal is. Bij Licia online therapie kun je bijvoorbeeld al binnen 2 werkdagen aan de slag met je klachten. Online therapie heeft dus veel voordelen ten opzichte van reguliere therapie. Het moet echter wel bij je passen en je moet goed om kunnen gaan met een computer. Wil je meer weten over online therapie, klik dan hier.

Ontwikkelingen in Cognitieve Gedragsttherapie
Ook al is CGT op het heden en de toekomst gericht, uiteraard is het verhaal van de patiënt wel degelijk van belang. Samen met de therapeut moet hij er namelijk eerst achterkomen hoe de vervormde, ‘foute’, denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen tijdens de sessies, in het echte leven en door allerhande huiswerk komt de patiënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag. Oorspronkelijk is CGT ontwikkeld voor depressiviteit, en recentelijk is er veel aandacht voor terugvalpreventie bij depressie. Hierbij gaat het om het voorkomen dat iemand opnieuw depressief wordt in plaats van het bestrijden van de huidige depressie.

Een nieuwe vorm van CGT is Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Het is het gebruiken van inzichtmeditatie-oefeningen ofwel mindfulness bij de behandeling van terugkerende depressies en andere psychische klachten. In MBCT staat niet de inhoud van de cognities ter discussie maar wordt er gestreefd naar een andere houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Deze houding kenmerkt zich door toelaten, niet-oordelen en acceptatie.

Andere vormen van therapie
Uiteraard zijn er nog veel meer vormen van therapie die ingezet kunnen worden bij een depressie. Looptherapie is bijvoorbeeld een vorm van therapie dat ook vaak in de GGZ wordt gebruikt. Het bestaat uit een dagelijks ritueel van hradlopen. Dit kan alleen of in groepsverband. Meestal wordt deze behandeling toegepast als een patiënt opgenomen is. Tijdens het hardlopen komt de stof ‘endorfine’ vrij. Deze stof zorgt voor een geluksgevoel.

Uiteraard is medicatie ook een veel gebruikt hulpmiddel. Er zijn veel verschillende anti-depressiva die je arts je kan voorschrijven. Belangrijk is dat dit altijd gebeurd in overleg met een arts. Als medicatie niet het gewenste effect heeft en ook ‘praat-therapie’ is geprobeerd kan er gebruik gemaakt worden van Elektro Convulsieve Therapie (ECT). Dit werd vroeger ook wel elektroshock-behandeling genoemd. Bij deze behandeling worden de hersenen beïnvloed met behulp van elektrische stroom. In Nederland wordt deze behandeling weinig toegepast, maar het is toch wel degelijk een veilige en werkzame behandeling voor depressies.

Online hulp via Internet Therapie